• 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

   

电动滑板电调(2-6S)

电动滑板电调(2-6S)

此款滑板电调支持2-6S电池,启动平滑,加速线性而且是慢加速,刹车也是线性,这两项功能有力的防止新手开始练习时从车上摔下来,此款电调现在是市面上最火的滑板电调